logo
Al-Najah Online Sistem

Sila masukkan maklumat Pendaftaran anda di bawah

MAKLUMAT PERIBADIShow Password
MAKLUMAT PEKERJAAN

*Sekiranya anggota berstatus pelajar, sila isi Pekerjaan sebagai Pelajar.
*Nama Majikan dan No. Tel. Pejabat adalah maklumat tempat Pendidikan/Pengajian . Gaji adalah '0'.


AKUAN ANGGOTA
DENGAN INI BAHAWASANYA SAYA:
1. AKAN TERIKAT DENGAN UNDANG-UNDANG KECIL INI DAN ATURAN AKTIVITI YANG SEDIA ADA SERTA APA-APA PINDAAN 3. BUKAN SEORANG YANG TERHADAPNYA MASIH BERKUATKUASA SUATU SABITAN BAGI KESALAHAN YANG BOLEH DAFTAR DAN
2. BUKAN SEORANG BANKRAP YANG BELUM DILEPASKAN 4. TIDAK PERNAH DIBUANG DARIPADA MENJADI ANGGOTA DI BAWAH AKTA DALAM TEMPOH SATU TAHUN

KEAHLIAN

SAHAM HENDAKLAH MELEBIHI RM500* Pembayaran Transaksi Akan Dikenakan Cas Sebanyak RM1.00 (Toyippay)