Al-Najah Online Sistem

Sila masukkan maklumat Pendaftaran anda di bawahAKUAN ANGGOTA
DENGAN INI BAHAWASANYA SAYA:
1. AKAN TERIKAT DENGAN UNDANG-UNDANG KECIL INI DAN ATURAN AKTIVITI YANG SEDIA ADA SERTA APA-APA PINDAAN; 3. BUKAN SEORANG YANG TERHADAPNYA MASIH BERKUATKUASA SUATU SABITAN BAGI KESALAHAN YANG BOLEH DAFTAR; DAN
2. BUKAN SEORANG BANKRAP YANG BELUM DILEPASKAN; 4. TIDAK PERNAH DIBUANG DARIPADA MENJADI ANGGOTA DI BAWAH AKTA DALAM TEMPOH SATU TAHUN

SAHAM HENDAKLAH MELEBIHI RM500


SILA MEMBUAT PEMBAYARAN SECARA ATAS TALIAN KEPADA :
NAMA PENERIMA BUTIRAN AKAUN BANK
KOPERASI AL-NAJAH KUALA LUMPUR BERHAD
(201971501088)
BANK RAKYAT BERHAD
NO AKAUN BANK : 111381003512